خانه مقالات مصطفی حامد

مقالات مصطفی حامد

نبرد غزنی نقطه عطفی در عمليات آزادسازی افغانستان

نبرد غزنی نقطه عطفی در عمليات آزادسازی افغانستان

(( زمانی که خداوند عزت را برای اسلام قرار داد ، افغان را برگزید تا مسلمان باشند)) نبرد غزنی نقطه عطفی در عمليات آزادسازی افغانستان   -...
شهر غزنی در تصرف کامل طالبان

شهر غزنی در تصرف کامل طالبان

( اگر ما هم افغانستانی بودیم اسرائیل قد علم نمی کرد) شهر غزنی در تصرف کامل طالبان ارتش روحیه خود را از دست داده،کابل به خود...

علمای بن سلمان در مقابله با سربازان الرحمن ۳

علمای بن سلمان در مقابله با سربازان الرحمن "خاطره 3 – پایانی" جنایات عربستان علیه مردم افغانستان از زمان جنگ شوروی تا کنون ادامه دارد. “قاطران...

گزیده ای از سخنان دکتر ایمن الظواهری ” آمریکا دشمن شماره یک مسلمانان است”

گزیده ای از سخنان دکتر ایمن الظواهری " آمریکا دشمن شماره یک مسلمانان است" جهاد: تا کجا؟   عناوين: _ سخنرانی های عمومی و یا اهدافی که با...

مطالب جدید