خانه مقالات مصطفی حامد

مقالات مصطفی حامد

نبرد غزنی نقطه عطفی در عمليات آزادسازی افغانستان

نبرد غزنی نقطه عطفی در عمليات آزادسازی افغانستان

(( زمانی که خداوند عزت را برای اسلام قرار داد ، افغان را برگزید تا مسلمان باشند)) نبرد غزنی نقطه عطفی در عمليات آزادسازی افغانستان   -...
شهر غزنی در تصرف کامل طالبان

شهر غزنی در تصرف کامل طالبان

( اگر ما هم افغانستانی بودیم اسرائیل قد علم نمی کرد) شهر غزنی در تصرف کامل طالبان ارتش روحیه خود را از دست داده،کابل به خود...

مطالب جدید