یکشنبه, سپتامبر 19, 2021


آخرین موضوعات

حفاظت شده: کنفرانس دوحه درباره افغانستان 4

0
کنفرانس دوحه درباره افغانستان صلح فریبکارانه ... و توافق نامه سراب گونه ( 4 - بخش پایانی )     عناوین: - مفاد توافق نامه یکدیگر را فسخ می كند...

حفاظت شده: کنفرانس دوحه درباره افغانستان 3

0
کنفرانس دوحه درباره افغانستان صلح فریبکارانه ... و توافق نامه سراب گونه (3)     عناوین: - برگه اسیران آمریکایی می تواند به صورت وارونه در صحنه سیاسی در افغانستان...

کتاب های مصطفی حامد

سوالات و پاسخ ها

ما را دنبال کنید

40پیرواندنبال کردن
98مشترکینمشترک

نشریات هفته

سایر موضوعات

حفاظت شده: کنفرانس دوحه درباره افغانستان 4

کنفرانس دوحه درباره افغانستان 4
0
کنفرانس دوحه درباره افغانستان صلح فریبکارانه ... و توافق نامه سراب گونه ( 4 - بخش پایانی )     عناوین: - مفاد توافق نامه یکدیگر را فسخ می كند ، و حاوی فریب خالص است و برخی منجر به راهروهای تاریك و خطرناك می شوند به گونه ای كه...

حفاظت شده: کنفرانس دوحه درباره افغانستان 3

کنفرانس دوحه درباره افغانستان 3
0
کنفرانس دوحه درباره افغانستان صلح فریبکارانه ... و توافق نامه سراب گونه (3)     عناوین: - برگه اسیران آمریکایی می تواند به صورت وارونه در صحنه سیاسی در افغانستان و ایالات متحده ظاهر شود. استفاده از آن مسیر "سراب قطر" را تغییر داده و مسیری واقعی برای آزادسازی و...

حفاظت شده: کنفرانس دوحه درباره افغانستان 2

کنفرانس دوحه درباره افغانستان 2
0
کنفرانس دوحه درباره افغانستان صلح فریبکارانه ... و توافق نامه سراب گونه (2)     عناوین: - نگاه آمریکایی / اسرائیلی به جهان اسلام، نگاهی بر اساس تقسیم فرقه ای خود را به دو اردوگاه جنگ می باشد که یکی از آن ها سنی است که با آن ها متحد...

حفاظت شده: کنفرانس دوحه درباره افغانستان 1

کنفرانس دوحه درباره افغانستان 1
0
کنفرانس دوحه درباره افغانستان صلح فریبکارانه ... و توافق نامه سراب گونه (1)   عناوین: - سه قدرت اصلی به اجبار از کنفرانس "ساخت میراژ" در دوحه محروم شدند: چین ، روسیه ، ایران. - از هند و ترکیه دعوت شده است كه مداخله نظامی مؤثر در افغانستان داشته باشند. -...

در باب راهبرد اسلامی برای آزاد سازی فلسطین ، مقدسات اسلامی و جزیرة العرب

درباب راهبرد اسلامی برای آزاد سازی فلسطین، مقدسات اسلامی و جزیرة العرب
0
درباب راهبرد اسلامی برای آزاد سازی فلسطین، مقدسات اسلامی و جزیرة العرب چهار گام پیشنهادی راهبردی برای آزادسازی فلسطین: 1- بازگشت به اصول 2- گشایش دامنه های جغرافیایی و انسانی (تمامی خاک فلسطین و تمامی مسلمانان مجاهد) 3- اسلامی نمودن ثروت مسلمانان 4- تعیین سناریوهای عملیات ها، اولولیت ها...

بیشترین نظرات